Lidmaatschap

Eind maart, begin april komen de bestuursleden aan de deur om de contributie op te halen. Deze bedraagt momenteel € 8,00 per gezin per jaar. Mocht u onverhoeds op dat moment niet thuis zijn dan kunt u het contributiebedrag ook rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer:
 NL58 RABO 0131225073 van de St. Jozefput Leeuwen.

Vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden!!!!

Lid worden
Als u lid wilt worden kunt u het beste contact opnemen met een van de bestuursleden of een mailtje sturen naar info@stjozefputleeuwen.nl.