Privacy & AVG

Privacyregels, AVG van onze vereniging.

Gedragsregels:

  • de vereniging heeft alleen normale persoonsgegevens in beheer. Naam, geboortedatum, telefoonnummer, @-mail adres, adres, en de datum vanaf wanneer men lid is.
  • Eventueel verkregen persoonsgegevens worden specifiek bewaard voor het doel waarvoor ze zijn opgevraagd. Bewaartermijn is 12 maanden.
  • Wij zullen nooit verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder een verwerkingsovereenkomst.
  • De normale persoonsgegevens zijn alleen in bezit van onze bestuursleden. Deze gegevens worden door alle bestuursleden zorgvuldig bewaard op een computer met wachtwoord.
  • Mocht een van de bestuursleden zijn lidmaatschap opzeggen dan verplicht hij of zij zich, uiterlijk 3 maanden na opzegging, deze gegevens te vernietigen. Eveneens zal hij of zij uit alle mogelijke @-mail adresbestanden worden verwijderd.
  • Foto s. Alle foto s welke tijdens onze evenementen worden genomen worden uitsluitend gebruikt voor verdere promotie van onze evenementen. Het betreft hier foto s van deelnemers of sfeerbeelden. Mocht u desondanks bezwaar hebben, kunt u dat aangeven aan de fotograaf of bij de organisatie.
  • Ledenlijst wordt jaarlijks opgeschoond.
  • Mochten bestuursleden persoonsgegevens van de vereniging kwijtraken dan zal dit direct bij het bestuur moeten worden aangegeven. Denk hierbij aan de ledenlijst, USB stick of diefstal van PC of pad.
  • Alle bestuursleden tekenen ervoor op de hoogte te zijn van bovenstaande richtlijnen.